Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2022-12-13 08:25:06ogłoszeniaBielecka TeresaAktualizacja dokumentu
2022-12-13 08:24:47ogłoszeniaBielecka TeresaAktualizacja dokumentu
2022-12-13 08:21:37ogłoszeniaBielecka TeresaAktualizacja dokumentu
2022-12-13 08:17:49ogłoszeniaBielecka TeresaAktualizacja dokumentu
2022-12-13 08:13:47Bielecka TeresaDodanie pliku
2022-12-13 08:04:36Komunikat PINB w Bytowie w związku z potencjalnymi zagrożeniami wyst. w okresie zimowym.docxBielecka TeresaUsunięcie pliku
2022-12-13 07:39:45ogłoszeniaBielecka TeresaAktualizacja dokumentu
2022-12-13 07:37:26ogłoszeniaBielecka TeresaAktualizacja dokumentu
2022-12-13 07:35:46ogłoszeniaBielecka TeresaAktualizacja dokumentu
2022-12-12 14:56:42Komunikat PINB w Bytowie w związku z potencjalnymi zagrożeniami wyst. w okresie zimowym.docxBielecka TeresaAktualizacja pliku
2022-12-12 14:55:37Komunikat PINB w Bytowie okres zimowy Bielecka TeresaAktualizacja dokumentu
2022-12-12 14:55:20Komunikat PINB w Bytowie okres zimowy Bielecka TeresaAktualizacja dokumentu
2022-12-12 14:54:37Komunikat PINB w Bytowie okres zimowy Bielecka TeresaAktualizacja dokumentu
2022-12-12 14:49:12Komunikat PINB w Bytowie dot. utrzymania obiektów.docxBielecka TeresaAktualizacja pliku
2022-12-12 14:45:23MENU LEWEZienkowska MonikaAktualizacja menu
2022-12-12 14:45:15MENU LEWEZienkowska MonikaAktualizacja menu
2022-12-12 14:40:31Komunikat PINB w Bytowie w związku z potencjalnymi zagrożeniami wyst. w okresie zimowym.docxBielecka TeresaAktualizacja pliku
2022-12-12 14:39:01Komunikat PINB w Bytowie okres zimowy Bielecka TeresaUtworzenie dokumentu
2022-12-12 14:25:11MENU LEWEBielecka TeresaAktualizacja menu
2022-12-12 14:19:26Komunikat PINB w Bytowie dot. sezonu grzewczego.docxBielecka TeresaDodanie pliku
2022-12-12 14:18:00Komunikat PINB w Bytowie dot. utrzymania obiektów.docxBielecka TeresaDodanie pliku
2022-12-12 14:16:59Komunikat PINB w Bytowie w związku z potencjalnymi zagrożeniami wyst. w okresie zimowym.docxBielecka TeresaDodanie pliku
2022-12-12 13:46:48Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w BytowieBielecka TeresaAktualizacja ustawień BIP
2022-04-01 12:11:08DrukiBielecka TeresaAktualizacja dokumentu
2022-04-01 12:11:04DrukiBielecka TeresaAktualizacja dokumentu