Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Imię i nazwisko: Patrycja Zganiacz

Funkcja: Inspektor Nadzoru BudowlanegoKompetencje Zastępcy Powiatowego Inspektora