Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie

Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji rządowej, realizującym zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu Bytowskiego.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

- Artykuł 40 Ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133, poz. 872/
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane / tekst jedn.:Dz. U. Nr 243 poz 1623  z 2010 r.,/
- Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej /Dz. U. Nr 49, poz. 483 z 1999r./
- Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bytowie

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2743
Treść wprowadził(a): Bielecka Teresa, 2019-12-04 11:00:18
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-07-16 12:12:44