Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie

Komunikat nr 1/2022 z dnia 27.01.2022 r.

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bytowie

w sprawie zasad przyjmowania interesantów  

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bytowie

w czasie stanu epidemii

 

Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa, spraw w których wniesienie wniosków, uwag, zastrzeżeń jest niemożliwe za pomocą ogólnie dostępnych środków komunikacji takich jak: poczta, poczta elektroniczna, e-puap, mail, fax, telefon, oraz których załatwienie wymaga osobistej wizyty klienta w Inspektoracie zostają wprowadzone

nowe zasady przyjęć klientów w PINB w Bytowie

 

  1. Wizyty klientów są możliwe po uprzednim telefonicznym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.
  2. Na umówione spotkania prosimy Państwa o przybycie nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną.
  3. Dopuszczalna liczba interesantów w czasie spotkania nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Umówionym osobom nie mogą towarzyszyć inne osoby, w tym pełnomocnicy lub inni członkowie rodziny.
  4. Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji na inny termin.
  5. Wszyscy klienci PINB w Bytowie zobowiązani są do przestrzegania i stosowania przepisów obowiązujących w zakresie działań prewencyjnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2-  ” koronawirusa” :

- zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy,

- używanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk,

- zachowanie co najmniej 2-metrowej odległości od innych osób.

 

Osoby, które nie zastosują się do wyżej wymienionych zaleceń

 nie zostaną wpuszczone do budynku.

 

Podstawy prawna:

  • Ustawa z dnia 5.12.2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. 2019, poz. 1239 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 2.03.2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020r w sprawie ogłoszenia na terenie RP stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 491 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021, poz. 861 ze zm.)