Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w PINB:

1. Rejestr samowoli budowlanych
2. Rejestr inspekcji i kontroli budów
3. Rejestr utrzymania obiektów
4. Rejestr wspóldziałanie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami
5. Rejestr decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę
6. Ewidencja zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych
7. Ewidencja rozpoczynanych obiektów budowlanych
8. Ewidencja oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
9. Ewidencja zgłoszeń o których mowa w art. 30 Prawa budowlanego